Kui registreerute kasutajaks (edaspidi klient), siis aktsepteerite allpool kirjeldatud kasutustingimustega ning seega sõlmite BRT Keskus OÜ -ga (Oksjoniportaali omanik) lepingu alljärgnevatel tingimustel.

Registeeritud isik peab olemas füüsiline isik ja esitama enda kohta õigeid andmeid. Klient ei tohi registeerida endale mitmeid eri kasutajaid. Kui ühel ja samal isikul on loodud mitmeid kontosid, siis võib oksjoniportaali omanik kasutajale ligipääsu keelu seada BRT Keskuse kõikidele kodulehtedele tema IP aadressi järgi.

Kasutajatunnus ei või olla selline, mis solvaks, mõnitaks või oleks ebasunsuurne väljend.

Kasutaja vastutab oksjonil esitatavate andmete õigsuse eest.

Kasutaja kohustub hoidma kasutajanime ja parooli konfidentsiaalsena ja kui kasutaja on andnud oma kasutajanime ja parooli kolmandatele isikutele, siis ei ole BRT Keskus OÜ vastutav nimetatud tegevusest tulenevate tagajärgede eest ja kogu vastutus langeb Kasutajale.

Brt Keskus OÜ -l on õigus oksjoni võitja kehtetuks tunnistada/annuleerida, kui on eksitud oksjoni reeglite vastu või esitatud valeandmeid. Sellisel juhul kuulutatakse välja uus võitja, kes on järgmine suurim pakkuja antud oksjonil.

BRT Keskus OÜ ei mõjuta müügikuulutuste ja oksjonite esitamist ning kulgu mitte ühelgi viisil.

BRT Keskus OÜ -l on õigus müügikuulutus või/ja oksjon peatada või tühistada, kui ilmneb mõni süsteemi viga, oksjoni korraldaja on levitanud späm kirju või oksjoni kirjeldus ja informatsioon on kasin.

Kasutaja kohustub kasutama ja toimetama BRT Keskuse oksjoni ja müügikuulutuste lehekülgedel vastavalt antud tingimustele ja Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktide alusel.

Kasutaja võib osaleda kõikidel avatud oksjonitel ja lisada müügi ja oksjoni kuulutusi.

Pakkumise tegemisel kinnitab kasutaja automaatselt selle toote, seadme või masina ostusoovi ja on kohustatud antud summa välja maksma.

Oskjoni korraldaja peab 10 päeva jooksul peale oksjoni lõppu leppima kokku oksjoni võitjaga ostetud eseme transportimise, maksmise ja vajadusel registeerimise tingimused ning aja.

Registreerides ennast kasutajaks annab Kasutaja BRT Keskus OÜ -le nõusoleku edastatud andmete töötlemiseks vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja tingimustele. Kõik kliendi/ kasutaja andmed salvastatakse ja kogutakse andmebaasi elektroonilisel kujul ja vajadusel edastab informatsiooni ja eripakkumisi esitatud kontaktandmetele. Kasutajal on võimalik keelduda reklaami saatmisest e-posti aadressile, teavitades sellest BRT Keskus OÜ administraatorit või klikkides reklaami allnurgas olevale lingile: "Ei soovi edaspidi reklaami".

Kasutajal on õigus nõuda isikuandmete kustutamist süsteemist, saates administraatorile sellekohase teate aadressile: info@baltirasketehnikakeskus.ee

BRT Keskus OÜ -l on ainuõigus Kasutaja poolt edastatud teoseid igal viisil ja moel kasutada, lubada ja keelata nende kasutamist, sealhulgas reprodutseerimist, levitamist, tõlkimist või andmebaasidesse lisamist. Tingimustes nimetatud õiguste rikkumise korral teavitab BRT Keskus OÜ autoriõiguste rikkumise lõpetamisest ja nõuab tekitatud kahju hüvitamist.


Ülaltoodud tingimuste kasvõi ühe sätte kehtetus ei muuda kehtetuks muid seadusega kooskõlas olevaid tingimusi ja sätteid.

Kasutamisest tekkivad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel, vajadusel kasutatakse EV kohtu abi.

 

 

 

BRT Keksu OÜ - Müügi ja oksjoniportaal